Rödjan Sjuntorp 2008-05-19  Banläggare: Ulf J / Morgan K   2008-05-19 19:24
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   20  0  20  0  1     3,840  46.17 12.1  66.15 17.3 12.08
Ö     7  0  7  0  0     3,840  36.39 9.5  47.04 12.3 7.00
     27  0  27  0  1   
Total:  27  0  27  0  1  0  99,840         61.05 15.9 10.48