Stenshults IP 2008-05-12  Banläggare: Ingemar E / Göran J   2008-05-12 19:33
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   25  0  25  0  0     4,240  33.42 7.9  54.43 12.9 9.36
Ö     8  0  8  0  1     4,240  34.23 8.1  43.03 10.2 8.03
     33  0  33  0  1   
Total:  33  0  33  0  1  0 135,680         52.10 12.3 9.14