Halleberg 2008-05-05  Banläggare: Torgny G /Lasse E   2008-05-06 18:31
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   27  0  27  1  2     4,920  35.26 7.2  56.04 11.4 14.13
Ö    13  0  13  0  0     4,920  31.13 6.3  45.44 9.3 8.41
     40  0  40  1  2   
Total:  40  0  40  1  2  0 182,040         52.26 10.7 12.25