Starkebo 2008-08-14  Banläggare: Jenny / Bosse   2008-04-14 23:29
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   26  0  26  0  1     4,145  35.10 8.5  60.56 14.7 10.56
Ö    11  0  11  0  2     4,145  29.12 7.0  42.53 10.3 4.25
     37  0  37  0  3   
Total:  37  0  37  0  3  0 140,930         56.10 13.6 9.00