TSOK-stugan 2008-04-07  Banläggare: Loffen   2008-04-08 09:13
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   29  0  29  1  2     4,005  29.48 7.4  53.35 13.4 7.38
Ö     9  0  9  0  2     4,005  37.48 9.4  50.52 12.7 5.58
     38  0  38  1  4   
Total:  38  0  38  1  4  0 132,165         53.01 13.2 7.14