Slättbergen Sandhem 2007-09-24  Banläggare: Loffen Johansson   2007-09-25 08:59
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   25  0  25  0  0     3,695  21.56 5.9  41.03 11.1 5.14
Ö    10  0  10  0  1     3,695  26.28 7.2  31.38 8.6 3.29
     35  0  35  0  1   
Total:  35  0  35  0  1  0 125,630         38.34 10.4 4.44