Krösvei Främmestad 2007-09-17  Banläggare: Tomas Karlsson
Ö 6(13) Jörgen Hallén 40.30 (Rickard Tengström 27.07)  starttid: 16.49.08 
  Alla klasser VAC + Ö 8 (32) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  250  2.14-3 -3  8.9      250  2.14-3 -3  8.9       1.42 6.8 RT 
 2 52  400  6.47-11 -26 17.0 3.30   650  9.01-10 -18 13.9       2.44 6.8 RT 
 3 53  610  5.27-4 -4  8.9     1,260 14.28-8 -10 11.5       4.39 7.6 AC 
 4 54  210  1.56-8 -10  9.2 0.20  1,470 16.24-6 -8  11.2       1.23 6.6 RT 
 5 55  170  1.51-6 -7  10.9 0.10  1,640 18.15-6 -8  11.1       1.24 8.2 RT 
 6 46  650  8.45-10 -20 13.5 3.20  2,290 27.00-7 -9  11.8       4.39 7.2 AC 
 7 57  200  1.40-4 -4  8.3 0.10  2,490 28.40-6 -8  11.5       1.15 6.3 RT 
 8 58  550  4.16-6 -6  7.8 0.20  3,040 32.56-6 -8  10.8       3.20 6.1 RT 
 9 59  170  2.18-11 -23 13.5 0.50  3,210 35.14-6 -8  11.0       1.12 7.1 AC 
10 60  370  3.44-5 -5  10.1 0.20  3,580 38.58-6 -7  10.9       2.50 7.7 RT 
Mål    210  1.32-10 -20  7.3     3,790 40.30-6 -8  10.7       0.59 4.7 AC 
3,790 40.30-6 -8 10.7 9.00 26.07 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10