Krösvei Främmestad 2007-09-17  Banläggare: Tomas Karlsson
Ö 4(13) Per Ivarsson 36.32 (Rickard Tengström 27.07)  starttid: 16.42.58 
  Alla klasser VAC + Ö 4 (32) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  250  2.23-6 -8  9.5      250  2.23-6 -8  9.5       1.42 6.8 RT 
 2 52  400  4.31-7 -10 11.3 1.00   650  6.54-4 -5  10.6       2.44 6.8 RT 
 3 53  610  5.35-5 -5  9.2     1,260 12.29-4 -4  9.9       4.39 7.6 AC 
 4 54  210  1.46-3 -3  8.4     1,470 14.15-4 -4  9.7       1.23 6.6 RT 
 5 55  170  1.54-7 -8  11.2 0.10  1,640 16.09-4 -4  9.8       1.24 8.2 RT 
 6 46  650  5.52-3 -4  9.0     2,290 22.01-3 -3  9.6       4.39 7.2 AC 
 7 57  200  1.56-6 -9  9.7 0.20  2,490 23.57-3 -3  9.6       1.15 6.3 RT 
 8 58  550  4.22-7 -7  7.9     3,040 28.19-3 -3  9.3       3.20 6.1 RT 
 9 59  170  1.42-5 -9  10.0 0.10  3,210 30.01-3 -3  9.4       1.12 7.1 AC 
10 60  370  5.13-10 -18 14.1 1.40  3,580 35.14-4 -4  9.8       2.50 7.7 RT 
Mål    210  1.18-6 -9  6.2     3,790 36.32-4 -4  9.6       0.59 4.7 AC 
3,790 36.32-4 -4 9.6 3.20 26.07 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10