Krösvei Främmestad 2007-09-17  Banläggare: Tomas Karlsson   2007-09-24 22:50
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   19  0  19  0  0     3,790  39.17 10.4  56.34 14.9 11.50
Ö    13  0  13  0  1     3,790  27.07 7.2  38.55 10.3 5.32
     32  0  32  0  1   
Total:  32  0  32  0  1  0 117,490         49.44 13.1 9.16