Slätterna 2007-09-10  Banläggare: Göran N / Anders K   2007-09-11 19:57
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   20  0  20  0  2     4,015  44.21 11.0  57.58 14.4 9.41
Ö     5  0  5  0  0     4,015  34.26 8.6  43.36 10.9 3.18
     25  0  25  0  2   
Total:  25  0  25  0  2  0  92,345         54.51 13.7 8.24