Främjandet 2007-08-27  Banläggare: Mats o Björn   2007-08-27 19:39
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   20  0  20  0  1     3,570  36.00 10.1  59.25 16.6 14.33
Ö    11  0  11  0  0     3,570  34.16 9.6  52.15 14.6 9.55
     31  0  31  0  1   
Total:  31  0  31  0  1  0 107,100         56.47 15.9 12.54