Starkebo 2007-06-11  Banläggare: Beng J /Per B   2007-06-11 22:55
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   16  0  16  0  1     4,070  42.20 10.4  64.19 15.8 14.16
Ö    12  0  12  0  1     4,070  31.37 7.8  135.55 33.4 5.24
     28  0  28  0  2   
Total:  28  0  28  0  2  0 105,820         94.36 23.2 10.28