Stenshults IP 2007-05-21  Banläggare: Ingemar Eriksson/Göran J   2007-05-21 19:32
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   15  0  15  0  0     4,200  40.58 9.8  56.45 13.5 10.28
Ö    10  0  10  0  1     4,200  28.28 6.8  44.54 10.7 8.06
     25  0  25  0  1   
Total:  25  0  25  0  1  0 100,800         52.18 12.5 9.31