Halleberg 2007-05-14  Banläggare: Torgny Grönlund   2007-05-14 23:14
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   17  0  17  0  0     3,625  31.42 8.7  56.46 15.7 12.57
Ö    11  0  11  0  0     3,625  31.39 8.7  40.48 11.3 5.29
     28  0  28  0  0   
Total:  28  0  28  0  0  0 101,500         50.30 13.9 10.01