Kabelvägen N Björke 2007-05-07  Banläggare: Halléns   2007-05-07 19:36
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   19  0  19  1  1     4,060  36.14 8.9  47.28 11.7 7.06
Ö     8  0  8  1  0     4,060  29.49 7.3  40.56 10.1 8.26
     27  0  27  2  1   
Total:  27  0  27  2  1  0  97,440         45.34 11.2 7.30