Skidstugan Vänersborg 2007-04-16  Banläggare: Lasse Ekberg   2007-04-19 23:32
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   21  0  21  0  0     3,450  27.23 7.9  44.52 13.0 4.38
Ö    11  0  11  0  0     3,450  25.53 7.5  35.19 10.2 2.51
     32  0  32  0  0   
Total:  32  0  32  0  0  0 110,400         41.35 12.1 4.01