Skidstugan Vänersborg 2007-04-16  Banläggare: Lasse Ekberg
VAC 3450 m            51  52  53  54  55   56  57  58     Starttid
        Sträcklängder:  350 290 390 650 500   220 240 480 330
 1 Mats Kristiansson  27.23  2.50 2.35 2.54 5.09 4.13  1.39 2.27 3.20 2.16  17.07:24 
 2 Stefan Johansson  29.45  2.43 2.41 3.26 5.10 5.17  1.55 2.22 3.49 2.22  17.03:21 
 3 Erik Aspelin    34.45  3.10 4.30 4.09 5.31 5.31  2.05 2.45 4.25 2.39  17.25:26 
 4 Börje Sundberg   36.49  3.27 3.33 3.59 6.06 6.52  2.24 2.59 4.23 3.06  17.08:15 
 5 Sören Knuts     37.21  3.35 3.34 4.13 6.14 5.41  2.18 3.17 5.17 3.12  17.19:18 
 6 Tomas Karlsson   39.18  3.48 4.17 5.26 6.52 5.26  2.41 3.17 4.11 3.20  17.46:23 
 7 Torgny Grönlund   40.06  3.19 3.28 4.37 8.40 5.52  2.29 3.01 5.42 2.58  16.58:23 
 8 Pär Bäck      40.21  3.50 4.09 4.37 7.42 5.38  2.11 3.33 5.28 3.13  16.59:08 
 9 Ingemar Eriksson  40.30  3.34 4.13 6.32 7.04 5.31  2.48 3.28 4.17 3.03  17.12:11 
 10 Loffen Johansson  41.00  3.59 5.04 4.41 7.11 6.01  2.26 3.17 4.43 3.38  17.13:34 
 11 Ulf Johansson    41.40 69.59                    1.13  16.21:43 Nollningsfel
 12 Börje Gustavsson  43.16  4.07 4.51 6.07 7.03 6.26  2.36 4.01 5.06 2.59  17.15:47 
 13 Lennart Tång    44.07  7.28 2.57 4.52 7.29 6.18  2.48 3.37 5.57 2.41  17.14:16 
 14 Peter Cederberg   46.03  6.15 4.56 4.37 5.28 6.38  2.45 5.31 5.42 4.11  17.25:22 
 15 Bengt Hallen    51.17  4.48 7.58 6.20 9.00 6.55  3.17 3.55 5.51 3.13  17.12:58 
 16 Gunnar Waern    53.35  6.28 4.47 6.1810.36 6.55  3.37 5.10 5.25 4.19  17.13:59 
 17 Bengt Larsson    55.56  4.3614.36 4.47 7.21 7.22  2.58 5.27 5.15 3.34  17.24:04 
 18 Lena Waern     57.07  5.38 5.25 8.5010.21 7.52  3.45 4.32 5.47 4.57  17.01:08 
 19 AnnikaPaulsson   57.14  4.45 4.49 7.57 9.21 8.17  5.48 4.50 7.37 3.50  17.01:26 
 20 Ingemar Olsson   63.10  6.02 7.11 7.35 9.09 9.16  4.08 7.51 6.27 5.31  16.53:46 

Ö 3450 m 51 52 53 54 55 56 57 58 Starttid Sträcklängder: 350 290 390 650 500 220 240 480 330
 1 Johan Salomonsson   25.53  2.35 2.33 2.57 4.19 4.05  1.40 2.32 3.13 1.59  17.31:06 
 2 Jenny Nyman      27.18  2.51 2.30 2.59 4.30 4.27  2.16 2.04 3.23 2.18  17.35:55 
 3 Daniel Larsson    27.27  2.27 3.18 3.12 5.00 3.48  1.36 2.13 3.27 2.26  17.29:26 
 4 Per Ivarsson     30.11  2.47 2.54 4.19 5.11 4.09  1.54 2.49 3.40 2.28  17.18:29 
 5 Patrik Johansson   33.37  4.08 2.58 4.29 4.38 4.34  2.07 4.24 4.16 2.03  17.17:27 
 6 Jörgen Hallén     34.18  3.32 5.19 3.27 5.23 5.12  2.01 3.02 3.57 2.25  17.13:24 
 7 Britta Sahlin     37.17  3.44 4.27 4.58 6.08 5.07  2.42 3.06 4.18 2.47  17.27:11 
 8 Anette Falk Larsson  37.19  3.44 4.22 5.04 6.03 5.14  2.34 3.14 4.17 2.47  17.27:16 
 9 Anders Holmedal    40.44  4.49 4.03 4.52 7.40 6.01  3.24 2.57 4.18 2.40  16.56:14 
 10 Stefan Winblad    40.56  4.36 3.43 6.28 8.17 5.36  2.38 2.52 4.15 2.31  17.10:38 

Sträcktider med fetstil är ENBART till för att förbättra läsbarheten.