Ursand 2006-09-25  Banläggare: Robert E / Tommy A   2006-09-26 09:05
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   20  0  20  1  0     3,555  34.10 9.6  46.10 13.0 6.59
Ö    10  0  10  0  0     3,555  27.38 7.8  40.46 11.5 5.54
     30  0  30  1  0   
Total:  30  0  30  1  0  0 103,095         44.18 12.5 6.37