Råglanna Främmestad 2006-09-18  Banläggare: Tomas Karlsson   2006-09-18 21:51
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   18  0  18  0  0     4,130  37.14 9.0  49.59 12.1 8.22
Ö    12  0  12  0  1     4,130  26.26 6.4  40.20 9.8 3.55
     30  0  30  0  1   
Total:  30  0  30  0  1  0 119,770         46.19 11.2 6.35