' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
45 1(1) Per-Olof Josefsson 45 62.11 starttid: 18.07  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 47  466  6.21-1  13.6      466  6.21-1  13.6       6.21 13.6 PO3
 2 48  173  2.48-1  16.2      639  9.09-1  14.3       2.48 16.2 PO3
 3 50  468 14.38-1  31.3     1,107 23.47-1  21.5       14.38 31.3 PO3
 4 97  198  3.50-1  19.4     1,305 27.37-1  21.2       3.50 19.4 PO3
 5 53  416 17.48-1  42.8     1,721 45.25-1  26.4       17.48 42.8 PO3
 6 54  386 10.44-1  27.8     2,107 56.09-1  26.6       10.44 27.8 PO3
 7 55  255  4.24-1  17.3     2,362 60.33-1  25.6       4.24 17.3 PO3
Mål    116  1.38-1  14.1     2,478 62.11-1  25.1       1.38 14.1 PO3
2,478 62.11-1 25.1 62.11 25.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7