' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
3569 2(2) Jenny Nyman 6035 57.05 (Sofia Salomonsson 30 56.34)  starttid: 18.07  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  216  2.44-2  12.7      216  2.44-2  12.7       1.49 8.4 S1 
 2 48  380  3.10-2  8.3 0.20   596  5.54-2  9.9       2.46 7.3 S1 
 3 50  468  4.23-2  9.4     1,064 10.17-2  9.7       4.01 8.6 S1 
 4 97  198  1.55-2  9.7 0.20  1,262 12.12-2  9.7       1.28 7.4 S1 
 5 53  416  5.10-1  12.4     1,678 17.22-2  10.3       5.10 12.4 JN7
 6 54  386  5.34-2  14.4     2,064 22.56-2  11.1       4.53 12.7 S1 
 7 55  255  2.39-2  10.4     2,319 25.35-2  11.0       2.36 10.2 S1 
 8 97  116  0.58-2  8.3 0.10  2,435 26.33-2  10.9       0.47 6.8 S1 
 9 47  466  3.35-1  7.7     2,901 30.08-2  10.4       3.35 7.7 JN7
10 48  173  1.24-1  8.1     3,074 31.32-2  10.3       1.24 8.1 JN7
11 49  255  2.10-2  8.5     3,329 33.42-2  10.1       2.07 8.3 S1 
12 97  341  2.46-1  8.1     3,670 36.28-2  9.9       2.46 8.1 JN7
13 52  623
14 54  210
15 55  255  2.39-2  10.4     4,758 39.07-2  8.2       2.36 10.2 S1 
16 97  116
17 46  216
18 48  380
19 50  468
20 97  198
21 53  416
22 54  386
23 55  255
24 97  116
25 47  466
26 48  173
27 49  255
28 97  341
29 42  352
30 43  594
31 41  190
32 44  574
33 55  190 17.00-1  89.5     10,444 56.07-2  5.4       17.00 89.5 JN7
Mål    116  0.58-2  8.3     10,560 57.05-2  5.4       0.47 6.8 S1 
10,560 57.05-2 5.4 0.50 53.45 5.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 S1 -55-JN7 2 S1 -79-JN7 3 S1 -101-JN7 4 S1 -128-JN7 5 S1 -114-JN7 6 S1 -155-JN7 7 S1 -158-JN7 8 S1 -169-JN7 9 S1 -99-JN7 10 S1 -53-JN7 11 S1 -56-JN7 12 S1 -54-JN7 13 14 15 S1 -57-JN7 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 S1 -20-JN7