' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
35 1(1) Carolina Josefssson 35 112.59 starttid: 18.07  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  216 54.17-1  251.      216 54.17-1  251.       54.17 251. CJ5
 2 48  380  5.01-1  13.2      596 59.18-1  99.5       5.01 13.2 CJ5
 3 50  468 15.10-1  32.4     1,064 74.28-1  70.0       15.10 32.4 CJ5
 4 97  198  3.49-1  19.3     1,262 78.17-1  62.0       3.49 19.3 CJ5
 5 53  416 18.07-1  43.5     1,678 96.24-1  57.4       18.07 43.5 CJ5
 6 54  386 10.21-1  26.8     2,064 106.45-1  51.7       10.21 26.8 CJ5
 7 55  255  4.27-1  17.5     2,319 111.12-1  48.0       4.27 17.5 CJ5
Mål    116  1.47-1  15.4     2,435 112.59-1  46.4       1.47 15.4 CJ5
2,435 112.59-1 46.4 112.59 46.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7