' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
26 1(1) Raadka Kuhnel 62 99.54 starttid: 18.22.25 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 52  623 15.13-1  24.4      623 15.13-1  24.4       15.13 24.4 RK5
 2 54  210  6.00-1  28.6      833 21.13-1  25.5       6.00 28.6 RK5
 3 55  255  5.47-1  22.7     1,088 27.00-1  24.8       5.47 22.7 RK5
 4 97  116  1.52-1  16.1     1,204 28.52-1  24.0       1.52 16.1 RK5
 5 47  466 48.57-1  105.     1,670 77.49-1  46.6       48.57 105. RK5
 6 48  173  6.47-1  39.2     1,843 84.36-1  45.9       6.47 39.2 RK5
 7 49  255  7.41-1  30.1     2,098 92.17-1  44.0       7.41 30.1 RK5
Mål    341  7.37-1  22.3     2,439 99.54-1  41.0       7.37 22.3 RK5
2,439 99.54-1 41.0 99.54 41.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7