' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
2567 1(1) Jonas Gustafsson 6527 54.34 starttid: 18.07  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 52  623 13.50-1  22.2      623 13.50-1  22.2       13.50 22.2 JG9
 2 54  210  1.50-1  8.7      833 15.40-1  18.8       1.50 8.7 JG9
 3 55  255  1.45-1  6.9     1,088 17.25-1  16.0       1.45 6.9 JG9
 4 97  116  0.48-1  6.9     1,204 18.13-1  15.1       0.48 6.9 JG9
 5 53  416  3.48-1  9.1     1,620 22.01-1  13.6       3.48 9.1 JG9
 6 54  386  3.09-1  8.2     2,006 25.10-1  12.5       3.09 8.2 JG9
 7 55  255  1.59-1  7.8     2,261 27.09-1  12.0       1.59 7.8 JG9
 8 97  116  0.45-1  6.5     2,377 27.54-1  11.7       0.45 6.5 JG9
 9 47  466  2.53-1  6.2     2,843 30.47-1  10.8       2.53 6.2 JG9
10 48  173  1.09-1  6.6     3,016 31.56-1  10.6       1.09 6.6 JG9
11 49  255  1.38-1  6.4     3,271 33.34-1  10.3       1.38 6.4 JG9
12 97  341  2.10-1  6.4     3,612 35.44-1  9.9       2.10 6.4 JG9
13 42  352  6.32-1  18.6     3,964 42.16-1  10.7       6.32 18.6 JG9
14 43  594  4.31-1  7.6     4,558 46.47-1  10.3       4.31 7.6 JG9
15 41  190  1.46-1  9.3     4,748 48.33-1  10.2       1.46 9.3 JG9
16 44  574  4.08-1  7.2     5,322 52.41-1  9.9       4.08 7.2 JG9
17 55  190  1.14-1  6.5     5,512 53.55-1  9.8       1.14 6.5 JG9
Mål    116  0.39-1  5.6     5,628 54.34-1  9.7       0.39 5.6 JG9
5,628 54.34-1 9.7 54.34 9.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17