' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
2356 1(1) Anders Larsson 6532 114.28 starttid: 18.07  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 52  623  6.31-1  10.5      623  6.31-1  10.5       6.31 10.5 AL9
 2 54  210  2.37-1  12.5      833  9.08-1  11.0       2.37 12.5 AL9
 3 55  255  2.37-1  10.3     1,088 11.45-1  10.8       2.37 10.3 AL9
 4 97  116  1.01-1  8.8     1,204 12.46-1  10.6       1.01 8.8 AL9
 5 46  216  2.17-1  10.6     1,420 15.03-1  10.6       2.17 10.6 AL9
 6 48  380  4.04-1  10.7     1,800 19.07-1  10.6       4.04 10.7 AL9
 7 50  468  4.31-1  9.7     2,268 23.38-1  10.4       4.31 9.7 AL9
 8 97  198  2.17-1  11.5     2,466 25.55-1  10.5       2.17 11.5 AL9
 9 53  416  6.25-1  15.4     2,882 32.20-1  11.2       6.25 15.4 AL9
10 54  386  6.47-1  17.6     3,268 39.07-1  12.0       6.47 17.6 AL9
11 55  255  3.01-1  11.8     3,523 42.08-1  12.0       3.01 11.8 AL9
12 97  116  1.08-1  9.8     3,639 43.16-1  11.9       1.08 9.8 AL9
13 47  466 62.51-1  134.     4,105 106.07-1  25.9       62.51 134. AL9
14 48  173  1.39-1  9.5     4,278 107.46-1  25.2       1.39 9.5 AL9
15 49  255  3.43-1  14.6     4,533 111.29-1  24.6       3.43 14.6 AL9
Mål    341  2.59-1  8.7     4,874 114.28-1  23.5       2.59 8.7 AL9
4,874 114.28-1 23.5 114.28 23.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15