' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
12457 1(1) Niclas Sahlin 15427 56.18 starttid: 18.07  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  216  1.37-1  7.5      216  1.37-1  7.5       1.37 7.5 N3 
 2 48  380  2.31-1  6.6      596  4.08-1  6.9       2.31 6.6 N3 
 3 49  255  1.59-1  7.8      851  6.07-1  7.2       1.59 7.8 N3 
 4 97  341  2.24-1  7.0     1,192  8.31-1  7.1       2.24 7.0 N3 
 5 52  623  4.48-1  7.7     1,815 13.19-1  7.3       4.48 7.7 N3 
 6 54  210  2.06-1  10.0     2,025 15.25-1  7.6       2.06 10.0 N3 
 7 55  255  1.52-1  7.3     2,280 17.17-1  7.6       1.52 7.3 N3 
 8 97  116  0.51-1  7.3     2,396 18.08-1  7.6       0.51 7.3 N3 
 9 47  466  4.08-1  8.9     2,862 22.16-1  7.8       4.08 8.9 N3 
10 48  173  1.21-1  7.8     3,035 23.37-1  7.8       1.21 7.8 N3 
11 50  468  4.02-1  8.6     3,503 27.39-1  7.9       4.02 8.6 N3 
12 97  198  1.36-1  8.1     3,701 29.15-1  7.9       1.36 8.1 N3 
13 53  416  3.40-1  8.8     4,117 32.55-1  8.0       3.40 8.8 N3 
14 54  386  4.09-1  10.8     4,503 37.04-1  8.2       4.09 10.8 N3 
15 55  255  1.53-1  7.4     4,758 38.57-1  8.2       1.53 7.4 N3 
16 97  116  0.51-1  7.3     4,874 39.48-1  8.2       0.51 7.3 N3 
17 42  352  2.36-1  7.4     5,226 42.24-1  8.1       2.36 7.4 N3 
18 43  594  4.35-1  7.7     5,820 46.59-1  8.1       4.35 7.7 N3 
19 41  190  2.04-1  10.9     6,010 49.03-1  8.2       2.04 10.9 N3 
20 44  574  4.50-1  8.4     6,584 53.53-1  8.2       4.50 8.4 N3 
21 55  190  1.43-1  9.0     6,774 55.36-1  8.2       1.43 9.0 N3 
Mål    116  0.42-1  6.0     6,890 56.18-1  8.2       0.42 6.0 N3 
6,890 56.18-1 8.2 56.18 8.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21