Slätterna 2006-09-11  Banläggare: Göran Nord   2006-09-11 20:00
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   18  0  18  0  0     4,040  37.46 9.3  63.00 15.6 8.23
Ö     2  0  2  0  0     4,040  44.40 11.1  53.46 13.3 6.25
     20  0  20  0  0   
Total:  20  0  20  0  0  0  80,800         62.04 15.4 8.11