SAKO vid Skogsbo 2006-09-05  Banläggare: Netz   2006-09-05 20:00
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
1    11  0  11  1  3     6,652  55.12 8.3  63.05 9.5 5.18
2    16  0  16  0  4     4,413  40.49 9.2  53.00 12.0 9.08
3    14  0  14  0  0     2,826  39.14 13.9  62.29 22.1 12.46
4     6  0  6  0  0     1,546  14.05 9.1  23.47 15.4 5.53
Total:  47  0  47  1  7  0 148,360         53.43 14.1 8.54