Intagan 2006-09-04  Banläggare: Mats K /Björn K   2006-09-04 19:20
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   22  0  22  0  0     2,885  32.55 11.4  49.32 17.2 9.30
Ö     9  0  9  0  0     2,885  28.20 9.8  42.21 14.7 9.40
     31  0  31  0  0   
Total:  31  0  31  0  0  0  89,435         47.27 16.4 9.33