Eldmörjan Hunneberg 2006-08-28  Banläggare: Gross   2006-08-28 23:04
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   17  0  17  1  0     3,880  35.28 9.1  47.19 12.2 5.05
Ö    10  0  10  0  1     3,880  32.06 8.3  40.24 10.4 2.41
     27  0  27  1  1   
Total:  27  0  27  1  1  0  97,000         44.50 11.6 4.11