Lindveden 2006-08-21  Banläggare: Gunnar S /Sören K   2006-08-21 19:20
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   20  0  20  1  2     4,180  29.47 7.1  60.56 14.6 13.42
Ö     4  0  4  1  1     4,180  39.45 9.5  41.26 9.9 7.22
     24  0  24  2  3   
Total:  24  0  24  2  3  0  79,420         58.53 14.1 12.39