SO NÄL 2006-08-14  Banläggare: BörjeG / Anders P   2006-08-14 19:00
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   21  0  21  1  1     4,110  31.39 7.7  53.58 13.1 7.58
Ö     6  0  6  1  0     4,110  38.53 9.5  49.00 11.9 6.30
     27  0  27  2  1   
Total:  27  0  27  2  1  0  98,640         52.56 12.9 7.38