Vesten Hjärtumsvägen 2006-06-19  Banläggare: Börje S/ Sven-Olof H   2006-06-19 23:14
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   21  0  21  1  3     4,785  39.05 8.2  74.06 15.5 13.50
Ö     9  0  9  0  2     4,785  54.53 11.5  61.26 12.8 10.22
     30  0  30  1  5   
Total:  30  0  30  1  5  0 114,840         70.25 14.7 12.48