Starkebo 2006-06-12  Banläggare: Bengt L / Pär B   2006-06-13 23:15
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   21  0  21  0  2     3,510  37.39 10.7  58.06 16.6 14.09
Ö    11  0  11  0  0     3,510  26.21 7.5  45.26 12.9 7.44
     32  0  32  0  2   
Total:  32  0  32  0  2  0 105,300         53.28 15.2 11.57