Innan Sågbron 2006-06-07  Banläggare: Lennart T / Arne N   2006-06-07 20:27
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   16  0  16  0  1     4,470  46.28 10.4  65.11 14.6 9.25
Ö     3  0  3  0  1     4,470  42.40 9.5  44.41 10.0 14.23
     19  0  19  0  2   
Total:  19  0  19  0  2  0  75,990         62.47 14.0 10.12