Stenshults IP 2006-05-22  Banläggare: Ingemar E / Göran J   2006-05-22 19:20
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   15  0  15  0  1     4,070  36.53 9.1  56.05 13.8 8.21
Ö     8  0  8  0  0     4,070  35.41 8.8  49.21 12.1 9.41
     23  0  23  0  1   
Total:  23  0  23  0  1  0  89,540         53.38 13.2 8.49