Halleberg 2006-05-15  Banläggare: Torgny Grönlund   2006-05-15 20:40
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   19  0  19  0  1     3,480  33.57 9.8  47.56 13.8 21.47
Ö     8  0  8  0  0     3,480  28.20 8.1  42.09 12.1 11.50
     27  0  27  0  1   
Total:  27  0  27  0  1  0  90,480         46.09 13.3 18.50