Skoftebyskolan 2005-09-26  Banläggare: Per Lidén   2005-09-26 20:30
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   16  0  16  0  0     3,095  22.00 7.1  37.24 12.1 8.03
Ö     4  0  4  0  0     3,095  23.20 7.5  25.34 8.3 3.05
     20  0  20  0  0   
Total:  20  0  20  0  0  0  61,900         35.02 11.3 7.03