Halleberg 2005-09-19  Banläggare: Torgny Grönlund   2005-09-19 20:30
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   15  0  15  0  2     3,600  32.49 9.1  61.35 17.1 16.16
Ö     7  0  7  0  2     3,600  37.13 10.3  51.01 14.2 5.54
     22  0  22  0  4   
Total:  22  0  22  0  4  0  64,800         58.39 16.3 12.58