Slätterna 2005-09-12  Banläggare: Göran Nordh   2005-09-12 20:30
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   21  0  21  0  1     3,710  28.25 7.7  54.47 14.8 10.34
Ö     6  0  6  0  0     3,710  32.15 8.7  48.05 13.0 9.28
     27  0  27  0  1   
Total:  27  0  27  0  1  0  96,460         53.14 14.4 10.19