Dagtids-Ol Vänersnäs 2005-09-07  Banläggare: Peter Strömdal   2005-09-07 14:24
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
1    17  0  17  2  6     3,817  43.00 11.3  49.10 12.9 14.01
2    22  0  22  6  0     2,603  31.41 12.2  38.41 14.9 7.12
3     2  0  2  0  0     1,944  37.28 19.3  40.04 20.6 2.40
Total:  41  0  41  8  6  0  79,889         42.17 14.3 9.48