SAKO på Vänersnäs 2005-09-06  Banläggare: Petr Strömdal   2005-09-06 21:41
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
1    13  0  13  0  8     5,721  53.18 9.3  64.16 11.2 10.13
2     8  0  8  0  0     4,118  46.04 11.2  69.23 16.8 14.23
3     9  0  9  1  0     3,066  47.26 15.5  93.45 30.6 20.43
4     9  0  9  1  0     1,944  29.11 15.0  41.01 21.1 11.40
Total:  39  0  39  2  8  0 101,629         67.24 19.2 13.50