Vänersnäs bygdegård 2005-09-05  Banläggare: Peter Strömdal   2005-09-05 20:30
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   25  0  25  1  1     4,038  24.16 6.0  43.50 10.9 8.16
Ö     6  0  6  1  0     4,038  26.46 6.6  38.36 9.6 7.00
     31  0  31  2  1   
Total:  31  0  31  2  1  0 113,064         42.54 10.6 8.01