Botered 2005-08-30  Banläggare: Robert o Katarina   2005-08-30 21:20
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
L     6  0  6  1  1     7,541  59.42 7.9  68.41 9.1 12.25
M    12  0  12  1  0     5,291  50.35 9.6  59.05 11.2 8.04
K    10  0  10  0  0     3,609  40.30 11.2  52.43 14.6 6.26
N     8  0  8  0  0     2,594  47.54 18.5  57.51 22.3 4.30
Total:  36  0  36  2  1  0 145,207         58.01 13.2 7.32