Arvidstorp reningsv 2005-08-29  Banläggare: Per Bäck   2005-08-29 22:54
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   23  0  23  0  1     4,190  32.01 7.6  60.37 14.5 11.41
Ö     7  0  7  0  0     4,190  39.21 9.4  51.45 12.4 10.21
     30  0  30  0  1   
Total:  30  0  30  0  1  0 121,510         58.29 14.0 11.23