Främjandet Öresjö 2005-08-22  Banläggare: Lars Ekberg   2005-08-22 20:41
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   24  0  24  1  1     4,030  30.38 7.6  95.19 23.7 5.15
Ö     5  0  5  0  0     4,030  38.24 9.5  53.33 13.3 9.04
     29  0  29  1  1   
Total:  29  0  29  1  1  0 108,810         87.35 21.7 5.54