Linveden 2005-08-15  Banläggare: Gunnar Söderlund   2005-08-15 20:30
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   18  0  18  0  0     4,300  41.34 9.7  62.45 14.6 10.12
Ö    15  0  15  0  1     4,300  35.04 8.2  47.48 11.1 6.36
     33  0  33  0  1   
Total:  33  0  33  0  1  0 137,600         56.13 13.1 8.33