Hunneberg 2005-08-08  Banläggare: Evert Jenhall   2005-08-09 11:41
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   16  0  16  0  3     3,620  29.47 8.2  52.02 14.4 7.40
Ö     9  0  9  0  0     3,620  29.16 8.1  38.59 10.8 6.06
     25  0  25  0  3   
Total:  25  0  25  0  3  0  79,640         46.42 12.9 7.06