Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
L 6(23) Tomas Johansson 84.41 (Tommy Andersson 60.03)  starttid: 17.49.57 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  8.53-20 12.3 3.40   720  8.53-20 12.3   +JÅ22  4.04 5.6 DN 
 2 32  300  2.19-18  7.7 0.20  1,020 11.12-19 11.0   -JÅ21  1.34 5.2 Tom
 3 33  590  5.51-11  9.9     1,610 17.03-15 10.6       4.35 7.8 JG2
 4 34  470  7.15-17 15.4 1.50  2,080 24.18-18 11.7   +AA21  3.36 7.7 JG2
 5 35  720  8.42-16 12.1 1.10  2,800 33.00-17 11.8   +JÅ21  5.04 7.0 Tom
 6 36  480  3.37-9  7.5     3,280 36.37-16 11.2   +JÅ21  2.43 5.7 Tom
 7 42  370  4.15-4  11.5 0.50  3,650 40.52-13 11.2       3.00 8.1 Tom
 8 43  150  2.02-2  13.6     3,800 42.54-11 11.3   +JG22  1.42 11.3 Tom
 9 44  370  3.20-3  9.0     4,170 46.14-10 11.1   -JG21  2.57 8.0 DN 
10 46  210  1.47-8  8.5     4,380 48.01-10 11.0       1.23 6.6 Tom
11 47  420             4,800               6.09 14.6 DA 
12 48  660 14.58-9  22.7 7.20  5,460 62.59-6  11.5   -Tom1  6.43 10.2 DA 
13 49  560  5.39-3  10.1 0.40  6,020 68.38-4  11.4       4.28 8.0 JG2
14 50  170  1.53-4  11.1 0.10  6,190 70.31-6  11.4       1.31 8.9 Tom
15 54  480  4.00-5  8.3     6,670 74.31-6  11.2       3.08 6.5 Tom
16 61  230  2.30-8  10.9     6,900 77.01-6  11.2       1.34 6.8 Tom
17 62  580  6.12-9  10.7     7,480 83.13-6  11.1       4.10 7.2 Tom
Mål    230  1.28-8  6.4     7,710 84.41-6  11.0       1.05 4.7 DN 
7,710 84.41-6 11.0 16.00 59.26 7.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TJ -12-JÅ2-6-SA 2 JÅ2-13-TJ -72-SA 3 4 TJ -11-AA2-86-JÅ2 5 AA2-17-TJ -12-JÅ2-30-JG2 6 TJ -2-JÅ2-27-JG2-13-AA2 7 TG -41-JG2-17-TJ -77-JÅ2-29-DN 8 TJ -6-JG2-14-TG-71-JÅ2-34-DN 9 DA -31-Jh-74-JG2-15-TJ 10 DA -51-Jh-55-JG2-27-TJ 11 12 DN -72-Tom-14-TJ 13 DA -61-DN-8-Tom-17-TJ 14 DA -3-DN-5-Tom-39-TJ 15 DA -3-Tom-56-DN-35-TJ 16 Tom-6-DA-64-DN-77-TJ 17