Lipered 2005-06-08  Banläggare: Ulf Johansson   2005-06-08 20:33
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   13  0  13  0  1     3,680  41.16 11.2  63.04 17.1 15.02
Ö     8  0  8  0  0     3,680  37.07 10.1  47.19 12.9 9.30
     21  0  21  0  1   
Total:  21  0  21  0  1  0  73,600         56.46 15.4 12.55